Адвокат
Весела Пенева

0884 54 00 14
адвокат, адвокатски и правни услуги
Още по темата:

- Регистрация на фирми

- Регистрация на ЕТ

- Регистрация на ООД

- Регистрация на ЕООД

- Регистрация на СД

- Регистрация на АД

- Обжалване на данъчни ревизионни актове (ДРА) и други данъчни актове по реда на ДОПК

Абонирайте се за новините по темата
Абонаментно правно обслужване

граждански договори

Граждански договори - правни консултации във връзка с изготвянето на граждански довори, сключване на граждански договори, прекратяване на граждански договори, осигуряване по граждански договори и др.

Адвокат Весела Пенева предоставя следните правни услуги във връзка със сключването на граждански договори:

Правни услуги Консултиране във връзка с данъци и осигуровки при граждански договори - ако сумата от всички доходи на лицето включително и по конкретния граждански договор превиши годишния необлагаем минимум, се удържа авансов данък. От облагаемата сума се приспадат всички удържани за сметка на лицето осигуровки. В края на годината се подава задължителна годишна данъчна декларация. Адвокат Весела Пенева ще Ви помогне при нейното изготвяне, както и при правилното определяне на дължимите данъци и осигурителни вноски.

Правни услуги Правни консултации на фирми при изготвянето на типове граждански договори за отделните видове дейности: правоотношенията между лицата се осигуряват от сключени помежду им договори. Правното съдържание на договора е от съществена важност, тъй като неговата коректност, законосъобразност и адекватност са предпоставка за защита на правните интереси на засегнатите страни ако необходимостта от такава възникне впоследствие. Адвокат Весела Пенева ще се запознае подробно със спецификата на Вашата дейност и на нейна база и имайки предвид изискванията на националното законодателство ще Ви консултира и ще изработи специфични за Вашата бизнес дейност бланки за граждански договори, в случай че типовите граждански договори не отговарят напълно на изискванията на Вашия бизнес. Това ще бъде предпоставка за избягване на бъдещи конфликти и загуби от страна на Вашата фирма.

Правни услуги Правни консултации на физически лица при сключването на граждански договори: доброто познаване на правните текстове е предпоставка за коректно отразяване в гражданския договор на всички правни събития и специфики, засягащи предмета на гражданските договори. Знайте какво подписвате! Адвокат Весела Пенева ще направи правен анализ на включените текстове ои задължения, ще Ви информира и ще Ви помогне да вземете най-правилното решение, като Ви предпази от отговоорността на задължения, които не са предмет на Вашата дейност.За директна връзка и запитвания по повод на предлаганите от Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА услуги:0884-54-00-14
E-mail: vesi_peneva@abv.bg